آوای هرمزگان

آوای هرمزگان قسمت ۱۰
22 آذر 1397

آوای هرمزگان قسمت ۱۰

در قسمت نهم این برنامه ، آهنگهای برتر بندری این هفته (15تا 22 آذر) را به شما معرفی می کنیم

آوای هرمزگان قسمت ۹
15 آذر 1397

آوای هرمزگان قسمت ۹

در قسمت نهم این برنامه ، آهنگهای برتر بندری این هفته (8 آذر تا 15 آذر) را به شما معرفی می کنیم

آوای هرمزگان قسمت ۸
8 آذر 1397

آوای هرمزگان قسمت ۸

برترین آهنگ های هرمزگانی این هفته (2 آذر تا 8 آذر)

آوای هرمزگان قسمت ۷
1 آذر 1397

آوای هرمزگان قسمت ۷

برترین آهنگ های هرمزگانی این هفته (26آبان تا 1 آذر) را با اجرای عادل ذاکری و حنیفه احمدی در این برنامه خواهید دید

آوای هرمزگان قسمت ۶
4 خرداد 1397

آوای هرمزگان قسمت ۶

برنامه ی آوای هرمزگان برترین آهنگ های هفته ی استان هرمزگان را به شما معرفی می کند. در قسمت ششم این برنامه ، آهنگهای برتر بندری این هفته را به شما معرفی می کنیم.

آوای هرمزگان قسمت ۵
28 اردیبهشت 1397

آوای هرمزگان قسمت ۵

برنامه ی آوای هرمزگان برترین آهنگ های هفته ی استان هرمزگان را به شما معرفی می کند. در قسمت پنجم این برنامه ، آهنگهای برتر بندری این هفته را به شما معرفی می کنیم.

برترین آهنگ های بندری این هفته/ آوای هرمزگان قسمت ۴
13 اردیبهشت 1397

برترین آهنگ های بندری این هفته/ آوای هرمزگان قسمت ۴

در قسمت چهارم برنامه آوای هرمزگان برترین آهنگ های هرمزگانی را می توانید مشاهده کنید

موزیک بندری برتر این هفته/ آوای هرمزگان قسمت ۳
25 اسفند 1396

موزیک بندری برتر این هفته/ آوای هرمزگان قسمت ۳

در قسمت سوم برنامه آوای هرمزگان برترین آهنگ های برتر این هفته ی هرمزگانی را می توانید مشاهده کنید

موزیک بندری برتر این هفته/ آوای هرمزگان قسمت ۲
17 اسفند 1396

موزیک بندری برتر این هفته/ آوای هرمزگان قسمت ۲

در قسمت دوم برنامه آوای هرمزگان برترین آهنگ های هرمزگانی این هفته را می توانید مشاهده کنید

موزیک بندری برتر این هفته/ آوای هرمزگان قسمت ۱
9 اسفند 1396

موزیک بندری برتر این هفته/ آوای هرمزگان قسمت ۱

در قسمت اول برنامه آوای هرمزگان برترین آهنگ های برتر این هفته ی هرمزگانی را می توانید مشاهده کنید