بزم

گفتگو با عدنان الماس پور موزیسین هرمزگانی
2 آبان 1399

گفتگو با عدنان الماس پور موزیسین هرمزگانی

میزبان عدنان الماس پور بودیم

گفتگو با محمد روهنده خواننده هرمزگانی
24 مرداد 1399

گفتگو با محمد روهنده خواننده هرمزگانی

صفر تا صد با محمد روهنده

گفتگو با احمد پاداش نوازنده و آهنگ ساز هرمزگانی
17 مرداد 1399

گفتگو با احمد پاداش نوازنده و آهنگ ساز هرمزگانی

از شروع موسیقی تا ریاست بر انجمن

گفتگو با مجتبی خواجه خواننده ی جوان هرمزگانی
10 مرداد 1399

گفتگو با مجتبی خواجه خواننده ی جوان هرمزگانی

از اضافه شدن هزینه ملوداین تا هنرمندان بدون بیمه!

گفتگو با علی بزرکار ترانه سرای هرمزگانی
27 تیر 1399

گفتگو با علی بزرکار ترانه سرای هرمزگانی

از درخواست خرید ترانه اقساطی تا عدم حمایت از ترانه سراها

گفتگو با علی رضا نیکوکام ترانه سرای هرمزگانی / بزم قسمت2
20 تیر 1399

گفتگو با علی رضا نیکوکام ترانه سرای هرمزگانی / بزم قسمت2

از شرط ازدواج برای کنار گذاشتن موسیقی تا دلخوری از هنرمندان هرمزگانی تهران نشین!

گفتگو با مرتضی اولی بندری سرپرست گروه بادگیر
4 تیر 1399

گفتگو با مرتضی اولی بندری سرپرست گروه بادگیر

از آلبوم جدید تا عدم وجود امکانات برای پیشرفت موسیقی در استان