شب فرهنگی هرمزگان

از مردم تهران در خصوص شب فرهنگی هرمزگان سوال کردیم
11 شهریور 1397

از مردم تهران در خصوص شب فرهنگی هرمزگان سوال کردیم

از مردم پایتخت در خصوص شب فرهنگی هرمزگان پرسیدیم

اجرای دکتر قنبر راستگو در دومین شب فرهنگی هرمزگان
10 شهریور 1397

اجرای دکتر قنبر راستگو در دومین شب فرهنگی هرمزگان

اجرای فوق العاده دکتر قنبر راستگو در دومین شب فرهنگی هرمزگان را در این ویدیو ببینید.

اجرای گروه موسیقی زاروگه هرمز در دومین شب فرهنگی هرمزگان
10 شهریور 1397

اجرای گروه موسیقی زاروگه هرمز در دومین شب فرهنگی هرمزگان

اجرای گروه موسیقی زاروگه جزیره هرمز در دومین شب فرهنگی هرمزگان را در این ویدیو ببینید.

اجرای گروه موسیقی بندرلنگه در دومین شب فرهنگی هرمزگان
10 شهریور 1397

اجرای گروه موسیقی بندرلنگه در دومین شب فرهنگی هرمزگان

اجرای گروه موسیقی بندرلنگه در دومین شب فرهنگی هرمزگان را در این ویدیو ببینید.

اجرای گروه موسیقی بندرچارک در دومین شب فرهنگی هرمزگان
10 شهریور 1397

اجرای گروه موسیقی بندرچارک در دومین شب فرهنگی هرمزگان

اجرای گروه موسیقی بندرچارک در دومین شب فرهنگی هرمزگان را در این ویدیو ببینید.

اجرای گروه موسیقی بندرخمیر در دومین شب فرهنگی هرمزگان
10 شهریور 1397

اجرای گروه موسیقی بندرخمیر در دومین شب فرهنگی هرمزگان

اجرای گروه موسیقی بندرخمیر در دومین شب فرهنگی هرمزگان را در این ویدیو ببینید.

اجرای محمدحسن خان از بستک در دومین شب فرهنگی هرمزگان
10 شهریور 1397

اجرای محمدحسن خان از بستک در دومین شب فرهنگی هرمزگان

اجرای محمدحسن خان از بستک در دومین شب فرهنگی هرمزگان را در این ویدیو ببینید.

اجرای ایوب علی پور از بستک در دومین شب فرهنگی هرمزگان
10 شهریور 1397

اجرای ایوب علی پور از بستک در دومین شب فرهنگی هرمزگان

اجرای ایوب علی پور از بستک در دومین شب فرهنگی هرمزگان را در این ویدیو ببینید.

در شب فرهنگی هرمزگان در برج میلاد چه گذشت؟ بخش 2
17 مرداد 1397

در شب فرهنگی هرمزگان در برج میلاد چه گذشت؟ بخش 2

از مدیران در جشن فرهنگی هرمزگان در خصوص این جشن پرسیدیم.پاسخ های جالب مدیران را در این ویدیو ببینید.

در شب فرهنگی هرمزگان در برج میلاد چه گذشت؟
15 مرداد 1397

در شب فرهنگی هرمزگان در برج میلاد چه گذشت؟

از شرکت کنندگان در جشن فرهنگی هرمزگان در خصوص این جشن پرسیدیم.پاسخ های جالب مردم را در این ویدیو ببینید.

موسیقی هرمزگان در مترو تجریش تهران طنین انداز شد
14 مرداد 1397

موسیقی هرمزگان در مترو تجریش تهران طنین انداز شد

گروه موسیقی تمبوره بندرعباس در ایستگاه مترو تجریش تهران به ارائه برنامه پرداخت

مشروح مراسم شب فرهنگی استان هرمزگان در برج میلاد
14 مرداد 1397

مشروح مراسم شب فرهنگی استان هرمزگان در برج میلاد

در شب فرهنگی استان هرمزگان در برج میلاد چه گذشت؟