صبح صنعت

گفتگوی ویژه صبح صنعت با مديرعامل شركت شهرك های صنعتی هرمزگان
20 مرداد 1400
گفتگو با خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان هرمزگان
10 تیر 1400

گفتگو با خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان هرمزگان

گفتگوی اختصاصی با رئیس سازمان صنعت ، معدن هرمزگان