فیلترشکن

حقوق آقای شهردار رو قطع کنید!فیلترشکن قسمت چهارم
9 دی 1397

حقوق آقای شهردار رو قطع کنید!فیلترشکن قسمت چهارم

از عملکرد ضعیف شورای شهر برای آوردن شهردار به صحن تا جلوگیری از قاچاق خاک جزیره ی هرمز توسط عمه ی آقای مجری

فیلترشکن قسمت سوم
1 دی 1397

فیلترشکن قسمت سوم

پیشنهاد فیلترشکن برای رفع مشکل فرودگاه بندرلنگه

فیلترشکن قسمت 2
23 آذر 1397

فیلترشکن قسمت 2

بررسی موشکافانه ی دلیل نبردن خبرنگاران به کوشااحمدی!

فیلترشکن قسمت اول
17 آذر 1397

فیلترشکن قسمت اول

وقتی که فیلترشکن رو توی قسمت اول فیلتر می کنن!