پخش زنده از حسینیه حداد بندرلنگه

هیأت مذهبی محله ی بحرینی بندرلنگه


فعالیت های قرآنی مذهبی و فرهنگی


مداح : سید فاضل بحرینی

سخنران : شیخ شهابی