کربلای معلی - بین الحرمین
کربلای معلی - حرم امام حسین علیه لاسلام
کربلای معلی - حرم حضرت عباس علیه السلام
حرم امام رضا علیه السلام - صحن گوهرشاد
حرم امام رضا علیه السلام - گنبد مطهر
حرم امام رضا علیه السلام - ضریح مطهر