پخش زنده هیئت امام حسین (ع) شهر بندرکوهستک

هیئت امام حسین (ع) شهر بندر کوهستک

 

مداح : افشین پورحسنی

 

سخنران : افشین پورحسنی