پخش زنده هیئت مولودکعبه بندرعباس

هیئت مولودکعبه
 

مداح : روح اله احترامی

 

سخنران : روح اله احترامی