پخش زنده هیئت مذهبی حضرت سیدالشهدا ع و حضرت ابوالفضل العباس ع بندرعباس

هیئت هیئت مذهبی حضرت سیدالشهدا ع و حضرت ابوالفضل العباس ع

 

مداح : افشین طالبی پور قلعه قاضی