پخش زنده هیئت عاشقان سید الشهدا علیه السلام شهر تازیان

هیئت عاشقان سید الشهدا علیه السلام شهر تازیان


مداح : حسین دیوسار


سخنران : سید علی درخشان